Aplikácia psychológie farieb je jednou z najvýkonnejších metód, ako osloviť pozornosť zákazníkov, spustiť ich nákupné správanie a nakoniec zvýšiť predaj. Uvedomenie si dôležitosti farieb v každej vizuálnej prezentácii tvojej firmy ti môže pomôcť zvýšiť mieru konverzie.