Psychológia farieb alebo ako môžu farby zvýšiť počet konverzií

To, čo by si mal vedieť.

Psychológia farieb alebo ako môžu farby zvýšiť počet konverzií

Aplikácia psychológie farieb je jednou z najvýkonnejších metód, ako osloviť pozornosť zákazníkov, spustiť ich nákupné správanie a nakoniec zvýšiť predaj. Uvedomenie si dôležitosti farieb v každej vizuálnej prezentácii tvojej firmy ti môže pomôcť zvýšiť mieru konverzie.

2020-05-14T21:27:57+02:00