Je označovaný ako vplivný používateľ, je používateľom internetu, ktorý pomocou obsahu, ktorý vytvára svojimi väzbami a veľkosťou svojho publika, ovplyvňuje správanie iných používateľov na internete.

Takýto ľudia sa často využívajú v rámci marketingových kampaní – sú schopní prirodzenou a dôveryhodnou cestou doručiť komerčné oznámenie do svojej komunity.

Pri určovaní toho, či môže byť používateľ vplyvný, vstupuje do úvahy niekoľko vlastností influencera:

  • má veľkú komunitu ľudí, ktorí sledujú jeho obsah (dôležitý, ale nie jediný parameter)
  • komunita sa nachádza v konkrétnom prostredí (napr. na Twitteru alebo v Youtube – je dôležité, či je vybraný človek vplyvný napríklad len v rámci jednej sociálnej siete, cez internet alebo mimo nej)
  • v rámci svojej komunity sa vyzná v danej téme  (blogger, ktorý píše o psoch, sa v chovateľstve pravdepodobne vyzná lepšie ako jeho komunita, ale menej ako napríklad veterinář)
  • charakter a vlastnosti (každý má dar byť dôveryhodný a má schopnosť ovplyvňovať rozhodovanie ostatných ľudí)
  • čas (nikdo nie je efektívny a v sociálnych médiách platí dvojnásobne).

V marketingu kde sa využíva vplyv, je potrebné brať do úvahy aj možnosť, že môže vplyvnú značku poškodiť, napr. nevhodným správaním (podobne ako napr. u celebritách).