Kto je to Influencer?

Je označovaný ako vplivný používateľ, je používateľom internetu, ktorý pomocou obsahu, ktorý vytvára svojimi väzbami a veľkosťou svojho publika, ovplyvňuje správanie iných používateľov na internete. Takýto ľudia sa často využívajú v rámci marketingových kampaní - sú schopní prirodzenou a dôveryhodnou cestou doručiť komerčné oznámenie do svojej komunity. Pri určovaní toho, či môže byť používateľ vplyvný, vstupuje do úvahy niekoľko vlastností influencera: má

Kto je to Influencer? 2017-12-03T10:43:02+00:00